Wednesday, 7 September 2011

ಕೆಲಸ ಕಲಿತ ಅಪ್ಪ .

ಅಪ್ಪ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸಿದ ಮಗನಿಗೆ. ದಿನವಿಡೀ ದುಡಿದು ಕೊಡಿಸಿದ ಬೇಕಾದ್ದು.ಮಗ ಕಲಿತ, ಬಲಿತ. ಕಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಹಿಡಿದ, ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದ. ಭಡ್ತಿಯಾಯಿತು, ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದ.

ಅಪ್ಪ ಈಗ ನಿಜವಾದ ದುಡಿಮೆ ಕಲಿತ. ತನಾಗಾಗಿ ದುಡಿಯ ತೊಡಗಿದ !

No comments:

Post a Comment