Wednesday, 7 September 2011

ಕುರುಡು ಪ್ರೀತಿ !


ನಾ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಅವಳು , ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಳು , ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪವೇ ಅವಳು , ಕಣ್ಣೀರೂ ಅವಳೇ ... ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವಳೇ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ .
ಒಹ್ , ಅವಳೆಂದರೆ ಕತ್ತಲಿರಬೇಕು !
ಯಾಕೆ ?
ನನಗೆಲ್ಲವೂ ಕತ್ತಲೆ , ಎಂದ ಕುರುಡ .

No comments:

Post a Comment