Wednesday, 7 September 2011

ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ

ಅವಳು ಗುಲಾಬಿ ಮಾರುವ ಹುಡುಗಿ , ಅಂಗಡಿಗೆ, ದೇವರಿಗೆ , ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ , ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೂವು ಕೊಡುವ ಅವಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ್ರ ! 


ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗುಲಾಬಿ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆದರೆ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಅವನ ವ್ಯವಹಾರ !.ಅವನು ಆ ಹೂವಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ...

1 comment:

  1. This very effective.
    Tumbaa Tumbaa chennaagide :)
    Swarna

    ReplyDelete