Wednesday, 7 September 2011

ಬೆಳಕಿನ ಕತ್ತಲು .!


ಆ ದಿನ ಹಬ್ಬ , ಪಟಾಕಿಗಳ ಅಬ್ಬರ .. ಕತ್ತಲನ್ನು ಸೀಳಿ ರುಯ್ಯನೆ ಹಾರುವ ಬೆಳಕಿನ ಬಾಣಗಳು , ಬಣ್ಣಗಳು . ಅಬ್ಬ ಕತ್ತಲನ್ನೇ ಬೆಳಕು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು .


ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಸಿಡಿದ ಪಟಾಕಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬೆಳಕೇ ಕತ್ತಲಾಯಿತು !

No comments:

Post a Comment