Friday, 20 January 2012

ಈಶ್ವರ ತತ್ವ !

೧.
ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನಿಜವಾಗಿ ಹೀಗಾ ? ಯಾಕೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಒಳ್ಳೆತನ ? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ !!

ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ , ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೇನೆ,
ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಕಾದ ದಿರಿಸು ಧರಿಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನನ್ನ ಧರ್ಮ!


೨.
"ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾನೇ ಹೋರಾಟಗಾರನಾದಂತೆ !!
 
ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಡ್ಜಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲಿನ ತಿಗಣೆಯೂ ಹಾಗಂತೆ !!೩.
ಓಹ್. 
ಒಬ್ಬರೇ ನಗಾಡುವವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಾಮೀ..
ಒಬ್ಬರೇ ಅಳಬಹುದಾದರೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಯಾಕೆ ನಗಬಾರದು ?


೪.ಹೆಣ್ಣು !! ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಹೂವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ! ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ? ತುಂಬಾ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ "ಹೆಣ್ಣು" ಹೂವಾಗಿದ್ದರೆ ..

೧. ಒಂದು ಹೂವಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವು ಸುಂದರ, ಆಕರ್ಷಣೀಯ.
೨. ಹೂವಿನ ಚಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಾತ್ರ . 

ಹೆಣ್ಣು ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ !!೫.
ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಲ್ಲ . 


ಏಕೆಂದರೆ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಸೋಪಿನ ನೊರೆ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ?

4 comments: